Junák Příbram

Junák - český skaut středisko Hiawatha Příbram

...skauting pro život!

Skauting je mezinárodní hnutí, jehož cílem je výchova mladých lidí.

Posláním hnutí je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností. Cílem je připravenost jedince plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství...

Skautští vedoucí

Všichni vedoucí v našich oddílech musejí mít složené poměrně náročné zkoušky, které se skládají v podstatě ze všech oblastí důležitých pro jejich činnost. Skládají schůzky z pedagogiky, psychologie, bezpečnosti, metodiky... A většina z nich má také kvalifikaci zdravotníka zotavovacích akcí.

Naše činnost

Každý týden se scházíme v jednotlivých oddílech na oddílových či družinových schůzkách a o víkendech pořádáme různé výlety a vícedenní výpravy... Náplň činnosti je trošku odlišná podle zaměření jednotlivých oddílů...

Chci se stát členem...

Není nic jednoduššího, než si vybrat některý z našich skautských oddílů a přijít se podívat na některou ze schůzek...

Kolik členství stojí?

Členové našich oddílů jsou registrováni v Junáku - českém skautu, z. s., vždy na začátku kalendářního roku je potřeba uhradit registrační poplatek. Letos bude pravděpodobně 300 - 350 Kč. Z této částky je hrazeno hlavně úrazové pojištění a částečné pojištění odpovědnosti za škodu.

Placené jsou samozřejmě ještě vícedenní výpravy a také letní tábory, které mívají dle jednotlivých oddílů 14 dní - 3 týdny. Dále je nutné opatřit dítěti potřebné vybavení...

O nás ve třech bodech

Parta a příležitost

Ve skautu poznáš nové kamarády a kamarádky. Možná už některé znáš, ale nevíš, že chodí do skauta.

Co děláme

Skauti a skautky na svých schůzkách hrají hry, něco vytvářejí (malují, lepí, staví), zjišťují co je kde nového a dozvídají se spoustu nových věcí o svém městě.

Proč to děláme

Chceme vyniknout, zvýraznit se. Začínáme pomalu - třeba stavbou malého draka. A poté postavíme draka tak velkého, že nám ho bude každý závidět.